زیباترین چشمان دنیا

یک دیدگاه

زیباترین چشمان دنیا

زیباترین چشم دنیا متعلق به کدام زن است

1 ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﯾﺸﻮﺍﺭﯾﺎ ﺭﺍﯼ . ﻣﻠﮑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1994 ﻭ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2004 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ 100 ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﺬﺍﺏ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ..

 

زیباترین چشم دنیا

زیباترین چشم دنیا

زیباترین چشم دنیا متعلق به کدام زن است

ﺟﯿﺎﺩﺍ ﺩﯼ ﻻﺋﻮﺭﻧﺘﯿﺲ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯼ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﺷﭙﺰﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2003 ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

زیباترین چشم دنیا

زیباترین چشم دنیا

 

 

منابع ایران ناز

زیباترین چشمان دنیا


یک دیدگاه در “زیباترین چشمان دنیا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *