زیباترین چشمان دنیا

بدون ديدگاه

زیباترین چشمان دنیا

زیباترین چشم دنیا متعلق به کدام زن است

۱ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﯾﺸﻮﺍﺭﯾﺎ ﺭﺍﯼ . ﻣﻠﮑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۴ ﻭ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ۱۰۰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﺬﺍﺏ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ..

 

زیباترین چشم دنیا

زیباترین چشم دنیا

زیباترین چشم دنیا متعلق به کدام زن است

ﺟﯿﺎﺩﺍ ﺩﯼ ﻻﺋﻮﺭﻧﺘﯿﺲ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯼ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﺷﭙﺰﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۳ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

زیباترین چشم دنیا

زیباترین چشم دنیا

 

 

منابع ایران ناز

زیباترین چشمان دنیا


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *