طرح ریجستری گوشی موبایل

طرح ریجستری گوشی موبایل     ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﯾﺎ ﻭﺍﺳﻄﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ     نحوه ارتباط با طرح ریجستری و ثبت گوشی مراجعه به سایت زیر سامانه ثبت گوشی در طرح ریجیستری سامانه ثبت طرح ریجیستری گوشی یا وارد کردن کد های زیر برای ثبت طرح … ادامه خواندن طرح ریجستری گوشی موبایل