لیست برند های گوشی که شامل طرح ریجیستری شدند

بدون ديدگاه

لیست برند های گوشی که شامل طرح ریجیستری شدند

لیست برند های گوشی که شامل طرح ریجیستری شدند

لیست برند های گوشی که شامل طرح ریجیستری شدند

طرح ریجستری در ۱۴آذر آغاز شد 

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﭘﻞ
‏( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﻝﻫﺎﯼ ﺁﯾﻔﻮﻥ ‏) ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺭﺟﯿﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪند

ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ۸ ﺩﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﻝﻫﺎﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺑﻠﮏﺑﺮﯼ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻭﻻ

ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻧﺪ

۲۸ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ۹۶، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﻝ ﺟﯽ ﺭﺳﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﺭﺟﯿﺴﺘﺮﯼ شدند

طرح ریجستری سامسونگ به سال ۹۷موکول شد

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ
ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻭ ﻫﻮﺁﻭﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪ
ﺳﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﮑﻨﻮ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﯿﻢﮐﺎﺭﺕ ‏( ﺭﺟﯿﺴﺘﺮﯼ ‏) ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

منابع:http://www.bakhmali.com


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *